"include implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj wprowadzenie
  1. include czasownik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This usually includes all software, implementation and help with authorisation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo