BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"oversee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oversee czasownik

oversee + rzeczownik
Kolokacji: 95
oversee operations • oversee elections • oversee one's efforts • oversee the construction • oversee the project • oversee affairs • ...
czasownik + oversee
Kolokacji: 12
help oversee • appointed to oversee • include overseeing • created to oversee • oversee by exchanging • ...
oversee + przyimek
Kolokacji: 24
overseen by • oversee at • oversee from • oversee with • oversee for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. overseen by = nadzorowany przez overseen by
2. oversee at = nadzorować przy oversee at
5. oversee for = nadzorować dla oversee for
6. oversee into = nadzorować do oversee into
7. oversee in = nadzorować w oversee in
8. oversee on = nadzorować na oversee on
9. oversee to = nadzorować aby oversee to
10. oversee during = nadzorować podczas oversee during
11. oversee including = nadzorować w tym oversee including
12. oversee through = nadzoruj całkowicie oversee through
oversee + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
personally oversee • directly oversee • once oversee • properly oversee • successfully oversee • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.