BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oversee at" — Słownik kolokacji angielskich

oversee at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzorować przy
  1. oversee czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    While in office, he oversaw two major changes at the university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo