Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"oversee with" — Słownik kolokacji angielskich

oversee with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzorować z
  1. oversee czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    He oversaw later editions of the book, with the last one in 1982.

    Podobne kolokacje: