"design option" — Słownik kolokacji angielskich

design option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opcja projektowa
  1. design rzeczownik + option rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, this still leaves open many design options such as the addition of roof and basement floors.