"search option" — Słownik kolokacji angielskich

search option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania opcja
  1. search rzeczownik + option rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can also find relevant statistics using the search option.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo