"search box" — Słownik kolokacji angielskich

search box kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno wyszukiwania
  1. search rzeczownik + box rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Go to Google.com and you get a search box - that is it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo