TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design helps" — Słownik kolokacji angielskich

design helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt pomaga
  1. design rzeczownik + help czasownik
    Luźna kolokacja

    He said the design also helped create a community within the company by not isolating anyone from the center of operations.

    Podobne kolokacje: