TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(3) fashion, signature
Kolokacji: 2
(7) garden, landscaping
Kolokacji: 2
(8) landscape, Graphic, mural
Kolokacji: 3
(11) system, layout, lattice
Kolokacji: 3
2. body design = projekt do ciała body design
3. chassis design = podwozie projekt chassis design
4. plant design = projektowanie zakładów przemysłowych plant design
5. frame design = rama projekt frame design
6. Art Deco design = Art deco projekt Art Deco design
  • Many of the buildings were erected in the 1930s to Art Deco designs.
  • The new building was designed in keeping with the iconic Art Deco design of the parish.
  • The stone around the main door is carved into low relief Art Deco designs.
  • It is an example of late-1930s Art Deco design.
  • Sakier was also a proponent of the company's Art Deco designs.
  • The passenger station, built in 1936, is of Art Deco design.
  • With its masculine, rather austere Art Deco design, the place has a distinctly institutional look.
  • The building has been restored to its original Art Deco design.
  • The school is a noteworthy example of Art Deco design.
  • The altar rails are bronze with an Art Deco design.
7. animal design = zwierzęcy projekt animal design
8. dragon design = smok projekt dragon design
(23) project, Energy
Kolokacji: 2
(25) flag, Totem
Kolokacji: 2
(26) custom, stealth
Kolokacji: 2
(27) church, Shaker
Kolokacji: 2
(28) research, Enquirer, trial
Kolokacji: 3
(33) poster, chair, office
Kolokacji: 3
(39) lens, lotus, circuitry
Kolokacji: 3
(40) Revival, Renaissance
Kolokacji: 2
(45) wheel, axle, bicycle, brake
Kolokacji: 4
(46) page, Wright, Mauser
Kolokacji: 3
(47) turbine, helicopter, rotor
Kolokacji: 3
(48) road, highway, pavement
Kolokacji: 3
(49) card, wallpaper, board
Kolokacji: 3
(50) VLSI, Porsche, Aero
Kolokacji: 3
(52) telescope, rifle, firearm, gun
Kolokacji: 4
(53) tile, pottery, brick
Kolokacji: 3
(54) process, Pentagram, algorithm
Kolokacji: 3
(55) community, street, environment
Kolokacji: 3
(56) embroidery, quilt
Kolokacji: 2
(57) checkerboard, castle
Kolokacji: 2
(58) stencil, surfboard
Kolokacji: 2
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.