ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń insurance company
2. parent company = jednostka dominująca, firma matka, spółka matka parent company
  • Over the next years, the parent company itself changes hands several times.
  • A parent company usually has a business of its own.
  • The parent company is also involved in the financial services industry.
  • And in many ways, the same is true for their parent company as well.
  • "Indeed, and does that include the Board of your new parent company?"
  • The parent companies can't be caught up in this can they?
  • In 1981 he became a vice president of the parent company.
  • The parent company was set up in 1995 and has bought a number of other companies.
  • Questions have been raised about how quickly that technology is being used by the parent company.
  • The reports continued to drive up the share price of both parent companies.
9. technology company = firma technologiczna (zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą nowych technologii) technology company
12. phone company = firma telekomunikacyjna phone company
17. cable company = firma dostarczająca telewizję kablową cable company
19. investment company = firma inwestycyjna, spółka inwestycyjna investment company
24. estate company = majątek spółka estate company
26. dance company = formacja taneczna, zespół taneczny, trupa tancerzy dance company
27. mining company = spółka górnicza mining company
28. utility company = zakład użyteczności publicznej utility company
30. gas company = firma gazowa, spółka gazowa gas company
32. shipping company = firma przewozowa shipping company
33. entertainment company = przedsiębiorstwo zajmujące się działalnością rozywkową entertainment company
35. banking company = przedsiębiorstwo bankowe banking company
36. trading company = przedsiębiorstwo handlowe trading company
38. manufacturing company = firma produkcyjna, firma zajmująca się produkcją przemysłową manufacturing company
40. electronics company = przedsiębiorstwo elektroniczne electronics company
41. distribution company = przedsiębiorstwo dystrybucyjne distribution company
44. auto company = spółka samochodowa auto company
46. Tribune Company = Trybuna Spółka Tribune Company
47. clothing company = spółka odzieżowa clothing company
48. aerospace company = spółka lotnicza i kosmiczna aerospace company
49. liability company = odpowiedzialność spółka liability company
52. printing company = spółka poligraficzna printing company
53. UK company = Brytyjska spółka UK company
54. toy company = spółka miniaturowa toy company
59. coal company = spółka węglowa coal company
60. lumber company = przedsiębiorstwo handlujące tarcicą lumber company
61. textile company = spółka włókiennicza textile company
64. finance company = spółka finansująca sprzedaż ratalną finance company
67. bus company = spółka autobusowa bus company
68. engineering company = firma projektująca maszyny i urządzenia engineering company
70. tour company = wycieczka spółka tour company
71. Hewlett-Packard Company = Hewlett-Packard Spółka Hewlett-Packard Company
74. car company = firma motoryzacyjna car company
76. Bell company = Bell spółka Bell company
78. airline company = towarzystwo lotnicze, przewoźnik lotniczy airline company
79. travel company = spółka turystyczna travel company
81. film company = wytwórnia filmowa film company
82. security company = służba ochrony zakładu security company
83. newspaper company = spółka gazetowa newspaper company
85. Bay Company = Spółka laurowa Bay Company
86. sister company = spółka siostrzana sister company
87. member company = przedsiębiorstwo członkowskie member company
88. paper company = spółka papiernicza paper company
89. care company = opieka spółka care company
90. research company = firma badawcza research company
91. television company = spółka telewizyjna television company
92. design company = przedsiębiorstwo projektowe design company
93. California company = Kalifornia spółka California company
94. stock company = spółka akcyjna stock company
95. music company = spółka muzyczna music company
96. water company = spółka na wodę water company
97. fire company = straż pożarna fire company
99. tech company = firma technologiczna (zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą nowych technologii) tech company
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.