"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
(12) invest, install, place
Kolokacji: 3
(18) compete, vie
Kolokacji: 2
(19) call, rename, address
Kolokacji: 3
(20) deny, book, withhold, reserve
Kolokacji: 4
(29) report, complain
Kolokacji: 2
(31) issue, emerge, waive
Kolokacji: 3
1. company markets = rynki spółki company markets
2. company adds = spółka dodaje company adds
7. company falls = spółka upada company falls
9. company concentrates = koncentraty spółki company concentrates
10. company replaces = spółka zwalnia company replaces
11. company converts = spółka przerabia company converts
12. company improves = spółka podnosi company improves
13. company switches = zmiany spółki company switches
14. company contracts = umowy spółki company contracts
15. company lowers = spółka znosi company lowers
16. company strikes = strajki spółki company strikes
17. company transforms = spółka odmienia company transforms
18. company patents = patenty spółki company patents
19. company lends = spółka pożycza company lends
20. company shrinks = spółka zmniejsza company shrinks
21. company modifies = spółka modyfikuje company modifies
22. company exchanges = wymiany spółki company exchanges
23. company refines = spółka poprawia company refines
24. company alters = spółka zmienia company alters
25. company inflates = spółka zawyża company inflates
26. company commercializes = spółka poddaje regułom rynkowym company commercializes
27. company swaps = zamiany spółki company swaps
28. company shortens = spółka skraca company shortens
29. company tightens = spółka ogranicza company tightens
(48) charge, blame, accuse, pick
Kolokacji: 4
(53) focus, adapt, adjust, tailor
Kolokacji: 4
(59) follow, violate, comply
Kolokacji: 3
(66) keep, celebrate, honor, reward
Kolokacji: 4
(68) feel, experience, pride
Kolokacji: 3
(69) survive, live, exist, last
Kolokacji: 4
(71) rely, count, bet, depend
Kolokacji: 4
(76) finance, refinance
Kolokacji: 2
(85) back, venture, stake
Kolokacji: 3
(88) double, copy, quadruple
Kolokacji: 3
(89) fear, worry, reassure
Kolokacji: 3
(90) resume, restate, reiterate
Kolokacji: 3
(91) halt, shut, prevent
Kolokacji: 3
(92) exceed, outperform, outgrow
Kolokacji: 3
(94) target, scour
Kolokacji: 2
(95) revise, retool, rewrite
Kolokacji: 3
(97) capture, seize, overcome
Kolokacji: 3
(98) impose, visit, dictate
Kolokacji: 3
(100) mislead, overstate, tout
Kolokacji: 3
(102) shy, jettison
Kolokacji: 2
(103) defraud, price
Kolokacji: 2
(104) retaliate, underestimate
Kolokacji: 2
(105) could
Kolokacji: 1
(106) outbid, auction, tender
Kolokacji: 3
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.