"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) base, locate, situate
Kolokacji: 3
(12) involve, affect, focus, relate
Kolokacji: 5
(20) want, seek
Kolokacji: 4
1. create for companies = stwórz dla spółek create for companies
10. establish as a company = zyskaj reputację spółki establish as a company
13. produce by one's company = produkować przez czyjś spółka produce by one's company
14. spin off into a company = obrót daleko do spółki spin off into a company
15. raise a company = zbierz spółkę raise a company
16. build for the company = zbuduj dla towarzystwa build for the company
17. raise for the company = podnieś dla towarzystwa raise for the company
18. spin off as a company = obrót daleko jako spółka spin off as a company
19. form as a company = forma jako spółka form as a company
20. produce for companies = wyprodukuj dla spółek produce for companies
22. company designed = spółka zaprojektowała company designed
23. form with companies = forma ze spółkami form with companies
24. company released = spółka zwolniła company released
25. write for the company = napisz dla towarzystwa write for the company
26. choreograph for the company = opracuj choreografię dla towarzystwa choreograph for the company
27. make from companies = zrób ze spółek make from companies
28. form into a company = forma do spółki form into a company
29. company manufactured = spółka wyprodukowała company manufactured
30. organize as a company = zorganizuj jako spółka organize as a company
31. build into a company = zbuduj do spółki build into a company
32. reorganize as a company = zreorganizuj jako spółka reorganize as a company
33. raise from companies = podnieś się ze spółek raise from companies
(23) protect, house, shield
Kolokacji: 3
(27) invest, spend, commit, finance
Kolokacji: 5
(28) sue, compete
Kolokacji: 2
(30) incorporate, integrate
Kolokacji: 2
(33) call, tour, see, visit
Kolokacji: 4
(36) punish, suspect
Kolokacji: 2
(37) reward, drill, prepare
Kolokacji: 3
(38) wind, prosecute, collaborate
Kolokacji: 3
(39) dissolve, disband
Kolokacji: 2
(40) collect, muster
Kolokacji: 2
(41) mean, import
Kolokacji: 2
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.