"media company" — Słownik kolokacji angielskich

media company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka medialna
  1. media rzeczownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of course, they are going to be a big media company.

powered by  eTutor logo