"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. part company = część spółka part company
5. company is run = spółka jest zarządzana company is run
6. work with companies = praca ze spółkami work with companies
7. come from companies = pochodź ze spółek come from companies
8. turn the company = przekręć spółkę turn the company
9. go to companies = zostań zleconym spółkom go to companies
14. come in the company = wejdź do spółki come in the company
15. company is split = spółka jest podzielona company is split
16. play in the company = zagraj w spółce play in the company
17. work companies = spółki robocze work companies
18. operate by companies = obsługuj przez spółki operate by companies
19. fall into company = upadek do spółki fall into company
21. depart in company = wyrusz w spółce depart in company
22. emerge as a company = pojaw się jako spółka emerge as a company
23. pass to a company = podaj spółce pass to a company
25. come for the company = przyjdź dla towarzystwa come for the company
26. dance companies = zespoły tańca dance companies
(4) base, locate, situate
Kolokacji: 3
(12) involve, affect, focus, relate
Kolokacji: 5
(20) want, seek
Kolokacji: 4
(23) protect, house, shield
Kolokacji: 3
(27) invest, spend, commit, finance
Kolokacji: 5
(28) sue, compete
Kolokacji: 2
(30) incorporate, integrate
Kolokacji: 2
(33) call, tour, see, visit
Kolokacji: 4
(36) punish, suspect
Kolokacji: 2
(37) reward, drill, prepare
Kolokacji: 3
(38) wind, prosecute, collaborate
Kolokacji: 3
(39) dissolve, disband
Kolokacji: 2
(40) collect, muster
Kolokacji: 2
(41) mean, import
Kolokacji: 2
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.