"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 107
(7) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(13) long-distance, hot, eager
Kolokacji: 3
(14) troubled, distressed
Kolokacji: 2
(17) rival, competitive
Kolokacji: 2
(21) German, Bavarian, provincial
Kolokacji: 3
(24) Swedish, Norwegian, Danish
Kolokacji: 3
(31) major, controversial, leading
Kolokacji: 3
(38) single, only
Kolokacji: 2
(40) responsible, indebted
Kolokacji: 2
(42) professional, amateur
Kolokacji: 2
1. York-based company = Spółka z siedzibą w mieście York York-based company
3. London-based company = Londyński-umiejscowić/umiejscawiać spółka London-based company
4. California-based company = Kalifornia-umiejscowić/umiejscawiać spółka California-based company
5. Houston-based company = Houston-umiejscowić/umiejscawiać spółka Houston-based company
6. Dallas-based company = Dallas-umiejscowić/umiejscawiać spółka Dallas-based company
7. Toronto-based company = Toronto-umiejscowić/umiejscawiać spółka Toronto-based company
8. Boston-based company = Boston-umiejscowić/umiejscawiać spółka Boston-based company
10. Manhattan-based company = Manhattan-umiejscowić/umiejscawiać spółka Manhattan-based company
13. Minneapolis-based company = Minneapolis-based spółka Minneapolis-based company
14. Philadelphia-based company = Filadelfia-umiejscowić/umiejscawiać spółka Philadelphia-based company
15. UK-based company = Spółka mająca siedzibę w Wlk. Brytanii UK-based company
16. Us-based company = My-umiejscowić/umiejscawiać spółka Us-based company
17. British-based company = Brytyjczycy spółka British-based company
18. Denver-based company = Denver-umiejscowić/umiejscawiać spółka Denver-based company
20. Jersey-based company = Jersey-based spółka Jersey-based company
21. Florida-based company = Floryda-umiejscowić/umiejscawiać spółka Florida-based company
22. Paris-based company = Spółka z siedzibą w Paryżu Paris-based company
23. American-based company = Amerykanin/Amerykanka spółka American-based company
24. Montreal-based company = Montreal-umiejscowić/umiejscawiać spółka Montreal-based company
25. technology-based company = spółka oparta na technologii technology-based company
26. Texas-based company = Teksas-umiejscowić/umiejscawiać spółka Texas-based company
27. Web-based company = Sieć-umiejscowić/umiejscawiać spółka Web-based company
28. Washington-based company = Waszyngtoński-umiejscowić/umiejscawiać spółka Washington-based company
29. Cincinnati-based company = Cincinnati-based spółka Cincinnati-based company
31. Brooklyn-based company = Brooklyn-based spółka Brooklyn-based company
32. Connecticut-based company = Connecticut-umiejscowić/umiejscawiać spółka Connecticut-based company
33. Maryland-based company = Maryland-umiejscowić/umiejscawiać spółka Maryland-based company
34. Virginia-based company = Wirginia-umiejscowić/umiejscawiać spółka Virginia-based company
35. Cleveland-based company = Cleveland-umiejscowić/umiejscawiać spółka Cleveland-based company
36. Massachusetts-based company = Massachusetts-umiejscowić/umiejscawiać spółka Massachusetts-based company
37. Bermuda-based company = Bermudy-umiejscowić/umiejscawiać spółka Bermuda-based company
38. Tokyo-based company = Tokio-umiejscowić/umiejscawiać spółka Tokyo-based company
39. Milwaukee-based company = Milwaukee-based spółka Milwaukee-based company
40. Swiss-based company = Szwajcar/Szwajcarka spółka Swiss-based company
41. Michigan-based company = Michigan-umiejscowić/umiejscawiać spółka Michigan-based company
43. Rochester-based company = Rochester-based spółka Rochester-based company
44. Netherlands-based company = Holenderski-umiejscowić/umiejscawiać spółka Netherlands-based company
45. Ohio-based company = Ohio-umiejscowić/umiejscawiać spółka Ohio-based company
46. foreign-based company = zagraniczny-umiejscowić/umiejscawiać spółka foreign-based company
47. Luxembourg-based company = Luksemburg-umiejscowić/umiejscawiać spółka Luxembourg-based company
48. Nashville-based company = Nashville-based spółka Nashville-based company
49. Vancouver-based company = Vancouver-umiejscowić/umiejscawiać spółka Vancouver-based company
50. Canadian-based company = Kanadyjczyk/Kanadyjka spółka Canadian-based company
51. Australian-based company = Australijczyk/Australijka spółka Australian-based company
53. Richmond-based company = Richmond-based spółka Richmond-based company
54. Minnesota-based company = Minnesota-umiejscowić/umiejscawiać spółka Minnesota-based company
55. Dubai-based company = Dubaj-umiejscowić/umiejscawiać spółka Dubai-based company
56. Indianapolis-based company = Indianapolis-based spółka Indianapolis-based company
57. Pennsylvania-based company = Pensylwania-umiejscowić/umiejscawiać spółka Pennsylvania-based company
58. Wisconsin-based company = Wisconsin-umiejscowić/umiejscawiać spółka Wisconsin-based company
(50) bankrupt, insolvent, failed
Kolokacji: 3
(51) theatrical, affected
Kolokacji: 2
(56) mobile, mechanized
Kolokacji: 2
(57) certain, interested
Kolokacji: 2
(59) African, Egyptian
Kolokacji: 2
(61) front, premier
Kolokacji: 2
(64) offshore, overseas, marine
Kolokacji: 3
(69) joint-stock, cyclical, regular
Kolokacji: 3
(70) agricultural, coal-mining
Kolokacji: 2
(71) polite, exalted, wonderful
Kolokacji: 3
(72) light, human, weak
Kolokacji: 3
(74) classical, architectural
Kolokacji: 2
(79) third-party, second-tier
Kolokacji: 2
(85) respective, unaffiliated
Kolokacji: 2
(87) willing, cost-conscious
Kolokacji: 2
(88) obscure, unnamed, unknown
Kolokacji: 3
(89) out-of-state, stodgy
Kolokacji: 2
(91) experimental, market-research
Kolokacji: 2
(94) medium, average
Kolokacji: 2
(96) promotional, encouraging
Kolokacji: 2
(97) unlisted, unregistered, listed
Kolokacji: 3
(102) beleaguered, debt-ridden
Kolokacji: 2
(104) visual, optical
Kolokacji: 2
(105) unregulated, regulated
Kolokacji: 2
(106) government-linked, relevant
Kolokacji: 2
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.