"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 107
(7) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(13) long-distance, hot, eager
Kolokacji: 3
(14) troubled, distressed
Kolokacji: 2
(17) rival, competitive
Kolokacji: 2
(21) German, Bavarian, provincial
Kolokacji: 3
(24) Swedish, Norwegian, Danish
Kolokacji: 3
(31) major, controversial, leading
Kolokacji: 3
1. new company = nowe przedsiębiorstwo new company
2. young company = młoda spółka young company
3. old company = stara spółka old company
5. early company = pierwsza spółka early company
6. previous company = poprzednia spółka previous company
7. late company = późna spółka late company
8. middle-market company = spółka środkowy-rynkowy middle-market company
9. early-stage company = spółka wczesny-sceniczny early-stage company
10. old-economy company = stary-gospodarka spółka old-economy company
11. year-old company = rok-stary spółka year-old company
12. new-economy company = nowy-gospodarka spółka new-economy company
13. century-old company = wiek-stary spółka century-old company
(38) single, only
Kolokacji: 2
(40) responsible, indebted
Kolokacji: 2
(42) professional, amateur
Kolokacji: 2
(50) bankrupt, insolvent, failed
Kolokacji: 3
(51) theatrical, affected
Kolokacji: 2
(56) mobile, mechanized
Kolokacji: 2
(57) certain, interested
Kolokacji: 2
(59) African, Egyptian
Kolokacji: 2
(61) front, premier
Kolokacji: 2
(64) offshore, overseas, marine
Kolokacji: 3
(69) joint-stock, cyclical, regular
Kolokacji: 3
(70) agricultural, coal-mining
Kolokacji: 2
(71) polite, exalted, wonderful
Kolokacji: 3
(72) light, human, weak
Kolokacji: 3
(74) classical, architectural
Kolokacji: 2
(79) third-party, second-tier
Kolokacji: 2
(85) respective, unaffiliated
Kolokacji: 2
(87) willing, cost-conscious
Kolokacji: 2
(88) obscure, unnamed, unknown
Kolokacji: 3
(89) out-of-state, stodgy
Kolokacji: 2
(91) experimental, market-research
Kolokacji: 2
(94) medium, average
Kolokacji: 2
(96) promotional, encouraging
Kolokacji: 2
(97) unlisted, unregistered, listed
Kolokacji: 3
(102) beleaguered, debt-ridden
Kolokacji: 2
(104) visual, optical
Kolokacji: 2
(105) unregulated, regulated
Kolokacji: 2
(106) government-linked, relevant
Kolokacji: 2
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.