KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. German company = Niemiecka spółka German company
11. combined company = połączona spółka combined company
12. start-up company = rozpoczęcie działalności spółka start-up company
13. merged company = połączona spółka merged company
14. electric company = elektryczna spółka electric company
15. Swiss company = Szwajcarska spółka Swiss company
17. troubled company = przeżywająca trudności spółka troubled company
18. high-tech company = firma zajmująca zaawansowanymi technologiami high-tech company
20. rival company = konkurencyjna firma rival company
22. profitable company = rentowne przedsiębiorstwo profitable company
23. diversified company = urozmaicona spółka diversified company
26. separate company = odrębna spółka separate company
29. Chinese company = Chińska spółka Chinese company
31. second-largest company = drugi-duży spółka second-largest company
32. Korean company = Firma koreańska Korean company
33. Swedish company = Szwedzka spółka Swedish company
37. French company = Francuska spółka French company
38. Italian company = Włoska spółka Italian company
40. successful company = udana spółka successful company
41. giant company = olbrzymia spółka giant company
42. Fast Company = Szybka Spółka Fast Company
43. retail company = spółka detaliczna retail company
47. entire company = cała spółka entire company
49. individual company = indywidualne przedsiębiorstwo individual company
50. online company = spółka on-line online company
51. new company = nowe przedsiębiorstwo new company
52. Israeli company = Izraelska spółka Israeli company
53. Indian company = Indyjskie przedsiębiorstwo Indian company
54. domestic company = spółka krajowa domestic company
58. only company = jedyna spółka only company
59. single company = jedna spółka single company
60. whole company = cała spółka whole company
61. responsible company = odpowiedzialne przedsiębiorstwo responsible company
63. great company = znakomita spółka great company
64. professional company = zawodowa spółka professional company
65. best company = najlepsza spółka best company
66. young company = młoda spółka young company
67. little company = mało spółki little company
69. medical company = medyczna spółka medical company
70. original company = oryginalna spółka original company
71. outside company = poza spółką outside company
72. related company = spółka powiązana related company
73. nonprofit company = spółka o charakterze niedochodowym nonprofit company
74. limited company = spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited company
75. old company = stara spółka old company
77. controversial company = kontrowersyjna spółka controversial company
78. external company = zewnętrzna spółka external company
79. family-owned company = rodzinna spółka family-owned company
80. resident company = mieszkaniec spółka resident company
81. main company = główna spółka main company
82. established company = spółka o ustalonej pozycji established company
84. York-based company = Spółka z siedzibą w mieście York York-based company
86. Spanish company = Hiszpańska spółka Spanish company
87. top company = największa spółka top company
88. medium-sized company = średniej wielkości spółka medium-sized company
89. huge company = olbrzymia spółka huge company
90. bankrupt company = niewypłacalna firma bankrupt company
91. strong company = silna spółka strong company
92. bad company = złe towarzystwo bad company
94. theatrical company = teatralna spółka theatrical company
95. mutual fund company = inwestycyjny fundusz wzajemny spółka mutual fund company
96. Brazilian company = Brazylijska firma Brazilian company
97. Mexican company = Meksykańska spółka Mexican company
98. traditional company = tradycyjna spółka traditional company
99. affiliated company = przedsiębiorstwo afiliowane affiliated company
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 107
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.