"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
(13) tobacco, banana, rocket, Dock
Kolokacji: 4
(15) Internet, robotics
Kolokacji: 2
(29) Tribune, shell, Shell, housing
Kolokacji: 4
(31) cosmetics, paint, Kohler
Kolokacji: 3
(34) mortgage, mail-order, billing
Kolokacji: 3
(37) cigarette, cigar
Kolokacji: 2
(41) liability, asset, quality
Kolokacji: 3
(49) travel, stage, stagecoach
Kolokacji: 3
(56) design, target
Kolokacji: 2
(58) bank, Banker, Bear
Kolokacji: 3
(60) supply, logistics, Irrigation
Kolokacji: 3
(61) shoe, sneakers, Milling
Kolokacji: 3
(64) Philip, Edward, Muscovy
Kolokacji: 3
(65) credit, plastic
Kolokacji: 2
(69) East, pizza, Curry
Kolokacji: 3
(73) c, paging, dozen, C., no., ...
Kolokacji: 6
(75) b, d, j., Alpha, Delta, ...
Kolokacji: 8
(76) health, healthcare
Kolokacji: 2
(80) brokerage, dairy, colliery
Kolokacji: 3
(82) charter, Annuity
Kolokacji: 2
(85) Fox, Fur, sham
Kolokacji: 4
(86) Manhattan, Broadway, Hollywood
Kolokacji: 3
(89) Campbell, elite, Robert
Kolokacji: 4
(90) Nissan, May, William
Kolokacji: 4
(91) casino, auction, bridge
Kolokacji: 3
(93) Livery, delivery
Kolokacji: 2
(94) Upjohn, landscaping
Kolokacji: 2
(95) candy, sugar
Kolokacji: 2
(96) equity, resource, support
Kolokacji: 3
(97) McGraw-Hill, Levant, diamond
Kolokacji: 3
(99) soldier, grenadier, Morgan
Kolokacji: 3
(102) salvage, Rescue
Kolokacji: 2
(104) Pullman, Carriage
Kolokacji: 2
(105) polling, Cattle
Kolokacji: 2
(106) Gramophone, Porcelain, pottery
Kolokacji: 3
(107) cruise, spaceflight
Kolokacji: 2
(108) restaurant, brewery
Kolokacji: 2
(109) jewelry, Novelty
Kolokacji: 2
1. Canada Company = Kanada Spółka Canada Company
2. Hershey Company = Hershey Spółka Hershey Company
3. Toronto company = Toronto spółka Toronto company
4. Midland Railway Company = Środkowa część kraju spółka kolejowa Midland Railway Company
(111) name, title, credit, Signature
Kolokacji: 4
(112) Marconi, Siemens
Kolokacji: 2
(113) Bravo, government
Kolokacji: 2
(114) forestry, Timberland
Kolokacji: 2
(115) Son, daughter
Kolokacji: 2
(116) kind, rating, appraisal
Kolokacji: 3
(118) PC, supercomputer, minicomputer
Kolokacji: 3
(121) supermarket, grocery
Kolokacji: 2
(123) lending, disposal, hire, buyout
Kolokacji: 4
(125) Reconnaissance, guide
Kolokacji: 2
(126) perfume, fragrance
Kolokacji: 2
(127) ski, Skiing, wrestling
Kolokacji: 3
(128) Biograph, graphic
Kolokacji: 2
(129) asbestos, mineral, Gravel
Kolokacji: 3
(130) Puppet, Jim, Henson
Kolokacji: 3
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.