"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
(2) executive, insider, CEO
Kolokacji: 4
3. Investment Company Institute = Spółka inwestycyjna Instytut Investment Company Institute
4. company man = pracownik przedkładający lojalność wobec firmy nad swoje poglądy i stosunki ze współpracownikami company man
5. company officer = porucznik lub kapitan company officer
6. Companies Company = Spółki Spółka Companies Company
7. company personnel = personel spółki company personnel
8. company party = przyjęcie spółki company party
9. company veteran = weteran spółki company veteran
(6) logo, network, intranet
Kolokacji: 3
(8) website, computer, site
Kolokacji: 4
(9) b, a, c, e, d, f, k, g, h, ...
Kolokacji: 12
(11) town, meeting, union, merger
Kolokacji: 4
(12) name, designation
Kolokacji: 2
(22) asset, loyalty, resource
Kolokacji: 3
(24) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(26) property, level, size, debt
Kolokacji: 4
(27) premiere, pension, benefit
Kolokacji: 3
(28) question, prospectus
Kolokacji: 2
(30) motto, slogan
Kolokacji: 2
(31) letterhead, stationery
Kolokacji: 2
(32) memo, memorandum
Kolokacji: 2
(33) archive, coffer, facility
Kolokacji: 3
(34) accountant, auditor
Kolokacji: 2
(35) Pfizer, Merck
Kolokacji: 2
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.