"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
29. company declines = upadki spółki company declines
30. company denies = spółka zaprzecza company denies
44. company fails = oceny niedostateczne spółki company fails
46. company launches = spółka wprowadza na rynek company launches
50. company ceases = zaprzestanie spółki company ceases
51. company markets = rynki spółki company markets
52. company settles = ławy ze skrzynią spółki company settles
53. company dominates = spółka dominuje company dominates
54. company generates = spółka wytwarza company generates
61. company decides = spółka przesądza company decides
66. company sends = spółka wysyła company sends
70. company intends = spółka ma zamiar company intends
71. company adopts = spółka przyjmuje company adopts
74. company argues = spółka sprzecza się company argues
79. company moves = spółka przeprowadza się company moves
82. company runs = spółka przeprowadza company runs
83. company loses = spółka przegrywa company loses
93. company appears = spółka pojawia się company appears
97. company promises = spółka zapowiada company promises
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.