"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
1. brush one's hair = szczotkować włosy, czesać włosy brush one's hair
2. brush back one's hair = zaczesywać czyjś włosy brush back one's hair
3. brush crumbs = szczotka okruchy brush crumbs
4. brush out one's hair = czyścić na zewnątrz czyjś włosy brush out one's hair
5. brush bits = kawałki szczotki brush bits
6. brush suggestions = propozycje szczotki brush suggestions
  • Mr. Gleeson brushed aside suggestions of prosecutorial heroism and ignored a question about who might play him in a movie.
  • Later he brushed aside suggestions that he would quit by saying: 'I am completely happy being a priest.'
  • He brushed aside suggestions that Bertelsmann might follow Viacom in studying a breakup of the company.
  • Foster brushed aside suggestions that his age might be the problem.
  • He brushed aside suggestions that the plan to set up a unified holding company for the small banks was part of an exit strategy.
  • Parcells brushed aside suggestions about Cox's ability to grasp the Jets' defense.
  • At a news conference yesterday morning, Mr. Miller brushed aside suggestions that he was losing influence.
  • He brushed aside suggestions that he change "thee" to "you."
  • Prime Minister Ecevit brushed aside suggestions that these were harsh conditions.
  • He brushed aside suggestions that Disney pinched pennies and imposed too many creative restrictions.
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.