"brushed on" — Słownik kolokacji angielskich

brushed on kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyszczony na
  1. brush czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    She brushed past him on her way to the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo