BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
  • I was not sure which way to move, and tried going several feet to my left, where something brushed against me.
  • He got up and brushed his hands against each other.
  • I brushed my left hand against a piece of paper.
  • Something brushed against him and he turned to see what it might be.
  • She did not hear him move but a second later he brushed against her arm.
  • Someone who merely brushed against him for a few hours!
  • The goal is to brush the shoulders against the ground.
  • He brushed a kiss against the side of her face.
  • She reached up and for one moment brushed her lips against his.
  • He came up for air, and brushed his mouth against mine.
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemykać obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush out = rozczesywać brush out
13. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.