"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
1. brush one's hair = szczotkować włosy, czesać włosy brush one's hair
2. brush back one's hair = zaczesywać czyjś włosy brush back one's hair
3. brush crumbs = szczotka okruchy brush crumbs
  • He brushed crumbs from his lap onto the floor.
  • Lizzie put the coffee cup back on its saucer and brushed crumbs from her thigh.
  • He brushed crumbs from his lap to the rug.
  • Father Lucas stood up and brushed crumbs from his coat.
  • He brushed crumbs of hull material off his console, then looked again at Kirk and waited for the order.
  • He rose and brushed crumbs of cheese off his coat before he went to the door.
  • As we came into view, they stood, brushed crumbs from their clothing, and greeted us respectfully.
  • Hawat brushed crumbs from the chair before he sat at a table built too small for a man of his size.
  • Carl brushed crumbs from the sleeve of his uniform.
  • O'Brien brushed crumbs of shaved hull material off his arms.
4. brush out one's hair = czyścić na zewnątrz czyjś włosy brush out one's hair
5. brush bits = kawałki szczotki brush bits
6. brush suggestions = propozycje szczotki brush suggestions
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.