"brushed at" — Słownik kolokacji angielskich

brushed at kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyszczony przy
  1. brush czasownik + at przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Old Bob brushed at his thick white hair with one hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo