"brushed across" — Słownik kolokacji angielskich

brushed across kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyszczony wszerz
  1. brush czasownik + across przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She brushed a hand across the small of her back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo