"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
  • She brushed a hand across the small of her back.
  • He seemed to brush a hand across his face and age twenty years.
  • He brushed his own hand across the metal, but nothing happened.
  • He brushed a kiss across the top of her head.
  • The back of his hand came up to brush across her cheek.
  • He brushed the back of his hand across her cheek.
  • He brushed his lips across my skin, like Richard had done earlier tonight.
  • Almost casually he brushed his hand across the boy's face.
  • Two hours later, night lifted and gray light brushed across her face.
  • "Stop that," she said, when his lips brushed across the back of first one hand and then the other.
5. brush past = przemknąć obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush by = przemknąć obok brush by
13. brush out = rozczesywać brush out
14. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
15. brush into = czyścić do brush into
16. brush to = czyścić aby brush to
17. brush through = wyczyść całkowicie brush through
18. brush up on = podszlifowywać na brush up on
19. brush down = otrzep brush down
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.