PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"brush across" — Słownik kolokacji angielskich

brush across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyść wszerz
  1. brush czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She brushed a hand across the small of her back.

    Podobne kolokacje: