"brushed from" — Słownik kolokacji angielskich

brushed from kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyszczony z
  1. brush czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    But as she turned, the words were brushed from his mind.

    Podobne kolokacje: