"brushed in" — Słownik kolokacji angielskich

brushed in kolokacja
Popularniejsza odmiana: brush in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczyszczony w
  1. brush czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    His white hair looked as if it hadn't been brushed in a few days.

    Podobne kolokacje: