"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemykać obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
  • But as she turned, the words were brushed from his mind.
  • She looked up and brushed the hair from her eyes.
  • She reached up to brush the hair from his eyes.
  • He brushed a piece of hair back from her mouth.
  • He brushed the snow from a low wall and sat down.
  • He stood up and tried to brush the dust from his hands.
  • She brushed hair from her eyes and smiled in return.
  • He brushed a lock of hair back from her face.
  • With such care, she brushed the hair back from my forehead.
  • She brushed a strand of hair back from her eyes.
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush out = rozczesywać brush out
13. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.