"brush at" — Słownik kolokacji angielskich

brush at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyścić przy
  1. brush czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Old Bob brushed at his thick white hair with one hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo