BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemykać obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
  • She brushed past him on her way to the door.
  • He brushed a kiss on the top of her head.
  • He brushed past Luke on his way into the house.
  • His bride was standing by the door; he started to brush on past her.
  • He brushed a kiss on the back of her neck.
  • He leaned over and brushed his lips on her face.
  • I brushed past the woman on the stoop and left without looking back.
  • He walked into the hall, and brushed his feet hard on the mat.
  • She smiled and brushed at the hair on his forehead.
  • In fact, he turned it over and brushed his lips on her palm.
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush out = rozczesywać brush out
13. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.