"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemykać obok brush past
  • I held open the door and she brushed past me without a word.
  • So the girl brushed past the table and went on into the open.
  • Without another word he brushed past them and went outside.
  • It was as though someone brushed past me just then.
  • She brushed past them and went on to the kitchen.
  • He brushed past the bank manager and out the door.
  • The king brushed past them with a smile and was gone.
  • He brushed past me and turned on the hot plate.
  • Climbing to his feet, he brushed past her and made for the door.
  • He brushed past her and went out into the passage.
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush out = rozczesywać brush out
13. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.