Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
  • He stood up, brushed himself off, and looked around him again.
  • Took one hour to show up, then brushed me off.
  • He got to his feet, brushed himself off, and started toward the house.
  • Again, he brushed himself off and got back to his feet.
  • She started to brush him off, put the glass between them.
  • She started to brush him off, but something he said caught her interest and they went up to his room to talk.
  • In a few minutes he got up and brushed himself off.
  • I brushed off her hand and made it to my feet.
  • I just got up, brushed myself off, and looked around.
  • He has brushed the snow off his car once too often.
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemknąć obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush by = przemknąć obok brush by
13. brush out = rozczesywać brush out
14. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
15. brush into = czyścić do brush into
16. brush to = czyścić aby brush to
17. brush through = wyczyść całkowicie brush through
18. brush up on = podszlifowywać na brush up on
19. brush down = otrzep brush down
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.