BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemykać obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush by = przemykać obok brush by
13. brush out = rozczesywać brush out
14. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
  • She brushed back a lock of hair without looking at him.
  • He took the little boy in his arms and brushed back the black hair from the forehead.
  • She knelt down by the couch and brushed back his hair.
  • It raised its arm and brushed back a branch, moved closer to the road, coming at them.
  • Before long it would no longer be able to brush back the nickelpedes.
  • She reached up a hand and brushed back a lock of hair that kept falling in her eyes.
  • She brushed back a lock of hair, laughing with him.
  • The moment he saw me, he shot into a sitting position and brushed back his hair.
  • He grinned, brushed back his hair, and started for the house phone to call Alice.
  • He used both his hands to brush back his hair.
15. brush into = czyścić do brush into
16. brush to = czyścić aby brush to
17. brush through = wyczyść całkowicie brush through
18. brush up on = podszlifowywać na brush up on
19. brush down = otrzep brush down
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.