"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) brush off
3. brush up = odświeżyć, podszlifować (np. język) brush up
4. brush across = wyczyść wszerz brush across
5. brush past = przemykać obok brush past
7. brush over = szczotka ponad brush over
8. brush at = czyścić przy brush at
9. brush on = czyścić na brush on
10. brush from = czyścić z brush from
11. brush in = czyścić w brush in
12. brush by = przemykać obok brush by
13. brush out = rozczesywać brush out
14. brush back = zaczesać, zaczesywać (włosy) brush back
15. brush into = czyścić do brush into
16. brush to = czyścić aby brush to
17. brush through = wyczyść całkowicie brush through
18. brush up on = podszlifowywać na brush up on
19. brush down = otrzep brush down
  • I brushed down the black dress over my knees.
  • Her strong white fingers brushed her hair down on each side of the sharp part.
  • His hand brushed down her back to just above her hips.
  • As Matthias brushed himself down, he related the object of his mission.
  • She brushed down a suit before packing it in his hanging bag.
  • He slowly stood up from his crouched position and started to brush himself down.
  • She stood up, a little stiftly, and brushed down her skirt.
  • Hands helped him to his feet and brushed him down.
  • She fed him and brushed him down with her own hands.
  • Alex brushed himself down and turned to face his oldest friend.
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.