BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. soften the blow = załagodzić coś nieprzyjemnego (np. nieprzyjemne uczucie) soften the blow
3. come to blows = dochodzić do rękoczynów come to blows
6. suffer a blow = cierp z powodu uderzenia suffer a blow
  • It was almost as if I had received a blow to the heart.
  • I did so and received a second severe blow to the head.
  • In the accident, she might have received a hard blow to the head.
  • She received a blow to the back of her head during the assault and died two days later.
  • It was as though he had received a stunning blow.
  • For every 'It was me', he received a blow to the head.
  • A woman falls to the ground after receiving a blow to the head.
  • Only now and then did a male slave receive a blow.
  • During the fight he received a blow to the face that broke his nose.
  • At any rate I received a blow to my head as if kicked by a horse.
8. take a blow = zainkasuj cios take a blow
9. give a blow = zadaj cios give a blow
10. exchange blows = wymieniać ciosy, pobić się exchange blows
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.