"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. soften the blow = załagodzić coś nieprzyjemnego (np. nieprzyjemne uczucie) soften the blow
  • The Government has tried in several ways to soften the blow.
  • We're trying to soften the blow by talking around the subject.
  • There was no way to soften the blow, so she told him straight.
  • "We had to figure out a way to soften the blow, how to market the site."
  • Was there some way he could soften the blow for her?
  • And even then there are often ways of softening the blow.
  • There are, however, a few ways to soften the blow.
  • But that, of course, did nothing to soften the blow.
  • Union leaders are meeting management tomorrow to try to find a way of softening the blow.
  • There are ways you can help to soften the blow.
3. come to blows = dochodzić do rękoczynów come to blows
6. suffer a blow = cierp z powodu uderzenia suffer a blow
8. take a blow = zainkasuj cios take a blow
9. give a blow = zadaj cios give a blow
10. exchange blows = wymieniać ciosy, pobić się exchange blows
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.