BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. final blow = ostateczny cios, dobitka final blow
2. heavy blow = mocne uderzenie, potężny cios heavy blow
3. severe blow = poważny cios severe blow
4. major blow = ważny cios major blow
5. serious blow = poważny cios serious blow
6. single blow = jedno uderzenie single blow
7. fatal blow = decydujący cios (np. w boksie) fatal blow
8. low blow = cios poniżej pasa low blow
9. big blow = wielki cios big blow
10. hard blow = ciężkie uderzenie hard blow
11. devastating blow = pustosząc uderzenie devastating blow
12. sharp blow = silne uderzenie sharp blow
13. terrible blow = wielkie nieszczęście terrible blow
14. mortal blow = śmiertelny cios mortal blow
15. physical blow = fizyczne uderzenie physical blow
16. great blow = wielki cios great blow
17. decisive blow = decydujący cios decisive blow
18. powerful blow = potężne uderzenie powerful blow
19. huge blow = olbrzymie uderzenie huge blow
20. crippling blow = okaleczając uderzenie crippling blow
21. mighty blow = potężne uderzenie mighty blow
22. far blow = daleko uderzenie far blow
23. significant blow = znaczący cios significant blow
24. late blow = nocny cios late blow
25. stunning blow = ogłuszając uderzenie stunning blow
26. cruel blow = wielkie uderzenie cruel blow
27. vicious blow = wściekłe uderzenie vicious blow
28. double blow = podwójne uderzenie double blow
29. tremendous blow = potężne uderzenie tremendous blow
30. bitter blow = ciężkie uderzenie bitter blow
31. sudden blow = nagły cios sudden blow
32. solid blow = silne uderzenie solid blow
33. bad blow = złe uderzenie bad blow
34. real blow = prawdziwy cios real blow
35. quick blow = szybkie uderzenie quick blow
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.