"take blows" — Słownik kolokacji angielskich

take blows kolokacja
Popularniejsza odmiana: take a blow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainkasuj ciosy
  1. take czasownik + blow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She tried to remember if she'd taken a blow to the head and couldn't.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo