BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow struck" — Słownik kolokacji angielskich

blow struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike a blow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cios dotknął
  1. strike czasownik + blow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The blow on the head must have been struck from behind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo