BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(3) send, rock, tear, sever
Kolokacji: 4
1. blow causes = uderzenie powoduje blow causes
2. blow makes = uderzenie robi blow makes
3. blow drives = podmuch zacina blow drives
4. blow deals = umowy uderzenia blow deals
5. blow rains = deszcze uderzenia blow rains
6. blow takes = uderzenie wymaga blow takes
7. blow jolts = szarpnięcia uderzenia blow jolts
(5) lift, begin, seem
Kolokacji: 3
(6) ring, resound, whistle
Kolokacji: 3
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.