BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) hammer, sledgehammer, Baton
Kolokacji: 3
(3) body, fist
Kolokacji: 2
(4) wind, breeze, fuse
Kolokacji: 3
(5) knockout, sand
Kolokacji: 2
(6) sword, axe, ax, machete
Kolokacji: 4
1. sword blow = uderzenie miecza sword blow
2. axe blow = uderzenie siekiery axe blow
3. ax blow = uderzenie siekiery ax blow
4. machete blow = uderzenie maczety machete blow
(7) Kurtis, Joe
Kolokacji: 2
(8) Isabella, roundhouse, John
Kolokacji: 3
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.