BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) final, crowning
Kolokacji: 2
(3) major, successive
Kolokacji: 2
(5) single, double, triple
Kolokacji: 3
1. low blow = cios poniżej pasa low blow
2. far blow = daleko uderzenie far blow
3. light blow = uderzenie światła light blow
4. short blow = krótki cios short blow
5. downward blow = uderzenie w dół downward blow
6. invisible blow = niewidoczne uderzenie invisible blow
7. small blow = małe uderzenie small blow
8. little blow = mało uderzenia little blow
9. soft blow = łagodny podmuch soft blow
10. dull blow = nudne uderzenie dull blow
(8) sharp, shrewd, smart
Kolokacji: 3
(10) mortal, deadly, lethal
Kolokacji: 3
(11) physical, forceful
Kolokacji: 2
(12) decisive, desperate, critical
Kolokacji: 3
(14) mighty, verbal
Kolokacji: 2
(19) sudden, swift, rapid
Kolokacji: 3
(21) quick, clumsy, deft
Kolokacji: 3
(22) stinging, murderous
Kolokacji: 2
(23) psychological, personal
Kolokacji: 2
(25) financial, economic
Kolokacji: 2
(26) two-handed, open-handed
Kolokacji: 2
(27) resounding, thunderous
Kolokacji: 2
(28) overhand, illegal
Kolokacji: 2
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.