"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. come to blows = dochodzić do rękoczynów come to blows
5. suffer a blow = cierp z powodu uderzenia suffer a blow
7. take a blow = zainkasuj cios take a blow
8. give a blow = zadaj cios give a blow
9. exchange blows = wymieniać ciosy, pobić się exchange blows
10. feel a blow = poczuj uderzenie feel a blow
11. trade blows = wymieniać obelgi, wymieniać ciosy trade blows
12. throw blows = uderzenia rzutu throw blows
13. strike with a blow = strajk z uderzeniem strike with a blow
14. hit with a blow = uderz z uderzeniem hit with a blow
15. get in a blow = kup uderzenie get in a blow
(3) rain, aim, swing
Kolokacji: 3
(4) inflict, describe
Kolokacji: 2
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.