BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) to, after, of, by, with, ...
Kolokacji: 11
1. to blows = na ciosy to blows
2. after blow = po uderzeniu after blow
5. by a blow = przez uderzenie by a blow
8. in a blow = w ciosie in a blow
9. under the blow = poniżej uderzenia under the blow
10. at a blow = za jednym uderzeniem, naraz, jednym ciosem at a blow
11. between blows = między uderzeniami between blows

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.