BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow rzeczownik

rzeczownik + blow
Kolokacji: 23
hammer blow • death blow • body blow • wind blow • killing blow • ...
blow + rzeczownik
Kolokacji: 8
blow job • blow torch • blow dryer • blow hole • blow gun • ...
blow + czasownik
Kolokacji: 44
blow comes • blow falls • blow strikes • blow knocks • blow sends • ...
czasownik + blow
Kolokacji: 25
soften the blow • strike a blow • come to blows • deal a blow • deliver a blow • suffer a blow • receive a blow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. soften the blow = załagodzić coś nieprzyjemnego (np. nieprzyjemne uczucie) soften the blow
  • The blow on the head must have been struck from behind.
  • As he said the word, a blow was struck upon the door.
  • Something seemed to call them back, although no blow had been struck.
  • And they had a chance to strike a blow for their country.
  • He never seemed to get a chance to strike a blow.
  • But did I have any other way to strike a blow at them?
  • Have I ever asked you to strike a blow against, anyone?
  • For the English, things started to go wrong before the first blow had been struck.
  • Clearly such a blow must have been struck from behind.
  • He was still my brother, and I didn't want to be the one to strike the first blow.
3. come to blows = dochodzić do rękoczynów come to blows
6. suffer a blow = cierp z powodu uderzenia suffer a blow
8. take a blow = zainkasuj cios take a blow
9. give a blow = zadaj cios give a blow
10. exchange blows = wymieniać ciosy, pobić się exchange blows
przymiotnik + blow
Kolokacji: 128
final blow • heavy blow • severe blow • major blow • serious blow • fatal blow • single blow • low blow • big blow • devastating blow • ...
przyimek + blow
Kolokacji: 11
to blows • after blow • of blows • by a blow • with a blow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.