"receive a blow" — Słownik kolokacji angielskich

receive a blow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbierz cios
  1. receive czasownik + blow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was almost as if I had received a blow to the heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo