"blow is struck" — Słownik kolokacji angielskich

blow is struck kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike a blow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzenie jest uderzone
  1. strike czasownik + blow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The blow on the head must have been struck from behind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo